Festival Roeg Klassiek is een initiatief van Stichting Noordgedacht. Deze stichting zet zich in voor cultuur en leefbaarheid in de provincie Groningen.

Het team

Dit festival is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van:

Marleen Godlieb idee en organisatie

Tim Nobel programmering en organisatie

Anna de Vries organisatie en promotie

Ger en Thea Wilpstra hoofd productie

Ontdek Midden-Groningen productie, promotie, administratie

Staatsbosbeheer gastheer van het festival

Christian Heydenrijk website en ontwerp

Stefan Kirschbaum programmering

Thessa Wolthuis catering

Jolanda Braam catering

Wilco van der Laan fotografie

Provincie Groningen

Cofinancieringsfonds gemeente Midden-Groningen

Alle vrijwilligers

 

In samenwerking met de volgende organisaties:

Staatsbosbeheer Groningen is mede-initiatiefnemer van Roeg Klassiek. ‘t Roegwold wordt beheerd door Staatsbosbeheer en dit festival sluit goed aan op hun wens ‘t Roegwold meer bekendheid te geven.

Vereniging Ontdek Midden-Groningen zorgt ervoor dat Midden-Groningen bekend wordt bij het publiek. Ontdek Midden-Groningen organiseert excursies, maakt routes en ontwikkelt campagnes. De vereniging zet haar ervaring en kennis in voor promotie van het festival en het maken van de routes en arrangementen.

Stichting Hoop voor Hoog Hammen heeft zich ontfermd over deze boerderij aan de rand van ’t Roegwold. De stichting hoopt de boerderij de komende jaren te transformeren tot een culturele hotspot op het Groninger platteland, de plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. Dit festival is een mooie eerste aanzet voor de boerderij als podium.

 

Contact